Gülsuyu ve Gülensu’da varolan kültürel aracılık pratiklerinin çoğu, yalnızca belirli gruplara hizmet ediyor, dolayısıyla mahalle dışından gelenlere ve daha geniş yerel kitlelere ulaşamıyor. Mahalledeki birçok kültürel girişim yalnızca seçilen gruplara yönelik ya da siyasi ve/veya dini fraksiyonlarla yakından ilişkili bulunuyor. Kültürel Aracılar çeşitli iktidar yapıları ve mahallenin çıkarları arasında dikkatli bir rota izlemeye çalışıyor ve çok yönlü ilişkilerin oluşmasına olanak verecek olan ve bu anlamda henüz inşa edilmemiş olan bir kamusal alanın ortaya çıkışını tetikleyebilecek “vaat edilmiş tarafsızlığı”nı sürdürmeye çalışıyor.

Proje, mahalledeki sade ve süssüz poster geleneğini sürdürerek, Dükkân’ın “kamusallığı”nı güçlendirmek için tasarlanmış bir iletişim stratejisi geliştirdi. Bu poster kampanyası, projenin ikinci safhasında Kültürel Aracılar'ın tüm faaliyet ve etkinliklerinin duyurusunu yapan yeni bir haber bülteni formatına dönüşecektir.